www.bip.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Poniedziałek 26.09.2011

Ogłoszenia o przetargach
Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008
Rok 2011
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu pisemnym (ofertowym) na sprzedaż nieruchomości, położonej w Strzelinie (ul. Kościelna)Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Strzelina przy ul. Okulickiego, stanowiącej własność Gminy Strzelin  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-08-24 12:33:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż gruntu, położonego w obrębie miasta Strzelina, stanowiącego własność Gminy Strzelin.  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-08-17 12:57:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na wynajem pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku przy ul. Kruczej nr 4 w StrzelinieOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strzelin - Dębniki  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-08-09 08:54:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste - Strzelin, ul. Zamkowa 1  Autor dokumentu: Renata Waśkowiak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-08-02 15:14:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strzelin - Dębniki dz. nr 133/3 AM1  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-07-08 15:20:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strzelin - Dębniki dz. nr 217/1 AM1  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-07-08 15:20:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Strzelina przy ul. Okulickiego, stanowiącej własność Gminy Strzelin  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-07-08 15:20:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Strzelin przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - Strzelin, ul. Kościelna  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-06-16 20:24:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Strzelin przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - Strzelin  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-06-16 20:24:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Strzelin przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - Strzelin, ul. Kamienna  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-06-16 20:24:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strzelin przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Bierzyn  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-06-16 20:24:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie miejscowości Gębczyce, stanowiących własność Gminy Strzelin  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-06-01 14:59:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Mapka do ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie miejscowości Gębczyce, stanowiących własność Gminy Strzelin  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-06-13 09:13:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Strzelina, stanowiącej własność Gminy Strzelin (dz. nr 17/9 i 3/33 AM 18)  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-06-01 14:59:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Strzelin przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego (Strzelin - Osiedle Wschodnie)  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-05-10 11:32:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Strzelin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela zabudowań   Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-05-10 11:32:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Strzelin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (Strzegów)  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-05-10 11:32:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste  Autor dokumentu: Renata Waśkowiak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-05-06 10:52:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie miejscowości Biały Kościół, stanowiących własność Gminy Strzelin  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-05-04 15:10:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie miasta Strzelina, stanowiącej własność Gminy Strzelin (Osiedle na Skarpie)  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-05-04 15:10:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miejscowości Gębczyce, stanowiącej własność Gminy Strzelin  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-05-04 15:10:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strzelin (Ludów Polski)  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-04-07 15:19:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłsozenie o wykazie zawierającym lokale użytkowe przeznaczone do wynajmu w trybie przetargowym, które znajdują się w budynku przy ul. Grahamma Bella Nr 3a w StrzelinieOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Strzelin  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-03-03 15:36:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o publicznych przetargach nieograniczonych ustnych na wynajem lokali użytkowych znajdujących się budynkach położonych na terenie Targowiska Miejskiego w StrzelinieOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Strzelina, stanowiącej własność Gminy Strzelin (ul. Gliniana)Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Strzelina, stanowiącej własność Gminy Strzelin (ul. Oławska)Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż gruntu, położonego w obrębie miasta Strzelina, stanowiącego własność Gminy Strzelin (ul. Michałkiewicza)Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie miasta Strzelina, stanowiącej własność Gminy Strzelin (ul. Okrzei)Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie miasta Strzelina, stanowiące własność Gminy Strzelin (Osiedle na Skarpie)Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie miejscowości Gębczyce, stanowiących własność Gminy StrzelinOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Karszówek, stanowiącej własność Gminy Strzelin

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1001499