www.bip.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Poniedziałek 26.09.2011

Ogłoszenia i wyniki przetargów
Rok 2011 Rok 2010
Rok 2011
Bieżące sukcesywne dostawy ,,oleju opałowego lekkiego do kotłowni szkół na terenie miasta i gminy StrzelinDowóz dzieci do szkół i odwóz do miejsca zamieszkania na terenie miasta i gminy Strzelin.ZP.12.2011 Profilowanie dróg śródpolnych na terenie gminy Strzelin.ZP.11.2011 Modernizacja kotłowni wraz z instalacją c. o. w Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie. Indywidualizacja procesu nauczaniaZP.10.2011 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Strzelin.ZP.9.2011 Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie w ramach programu Orlik 2012.ABiL Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelinie ul. Skawińska 2.ZP.8.2011 Przebudowa ul. Górniczej w StrzelinieZP.7.2011 Budowa świetlicy w DębnikachLZS Budowa boiska piłkarskiego w Białym KościeleLZS Budowa boiska piłkarskiego w KuropatnikuZP.6.2011 Budowa i modernizacja placów zabaw etap IIZP.5.2011 Remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznych na terenie miasta i gminy Strzelin.Dowóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Centrum Rehabilitacji w Mikoszowie i odwóz do miejsca zamieszkania.ZP.4.2011 Wybór Operatora zarządzającego Krytą Pływalnią w Strzelinie.ZP.3.2011 Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Strzelin dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Strzelin w latach 2011-2012.ZP.2.2011 Adaptacja budunku po bylym TP SA na funkcję kulturalno-oświatową.ZP.1.2011.Utrzymanie czystości na terenie miasta Strzelin obejmujące całoroczne zamiatanie jezdni i chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych.

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1001118