www.bip.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Poniedziałek 26.09.2011

Ogłoszenia w roku 2010
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ''Zakład produkcji peletu w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym na działce nr 238 AM-1 obręb Górzec oraz budowa nowych obiektów magazynowych (dwie wiaty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na gruncie oznaczonym numerami geodezyjnymi 238, 108/10, 107/26 i 107/18 AM- 1 obręb Górzec''  Autor dokumentu: Magdalena Kaczmarek

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-12-27 14:33:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie o opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szczodrowice, Strzegów i Biały Kościół  Autor dokumentu: Magdalena Kaczmarek

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-12-23 13:05:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) przyjął i pozytywnie rozpatrzył złożoną przez Klub Sportowy ''Quick Mix Strzelinianka'' ofertę na realizację projektu''Ogólnodostępne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień''  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-12-23 11:39:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szczodrowice, Strzegów i Biały Kościół  Autor dokumentu: Magdalena Kaczmarek

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-12-20 14:38:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) przyjął i pozytywnie rozpatrzył złożoną przez Klub Sportowy ''Quick Mix Strzelinianka'' ofertę na organizację masowej imprezy sportowo-rekreacyjnej ''Świąteczny Wielobój Piłkarski'' w wysokości 5000 zł  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-12-16 09:35:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Karszów  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-12-10 17:06:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2011.pdf  Autor dokumentu: Artur Pirek

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-12-08 15:33:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla części miejscowości Szczawin (dz. 282 A.M. 1)  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-12-01 11:16:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla części miejscowości Krzepice (część działki nr ewid. 176/3)  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-11-24 11:46:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu dot. przedsięwzięcia pn. ''Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną osiedla domków jednorodzinnych pn. ''Osiedle Wschodnie'' w Strzelinie''  Autor dokumentu: Magdalena Kaczmarek

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-11-19 15:19:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ''Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną osiedla domków jednorodzinnych pn. ''Osiedle Wschodnie'' w Strzelinie''  Autor dokumentu: Magdalena Kaczmarek

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-11-12 09:37:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja o terminie składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień21 listopada 2010 r..pdf  Autor dokumentu: Monika Pawlik

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-11-09 15:21:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ''Kontunuacja odkrywkowej eksploatacji granitoidu z udokumentowanego złoża ''Strzegów-Gęsiniec''''  Autor dokumentu: Magdalena Kaczmarek

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-10-29 12:33:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin - Ząbkowicka II.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-10-27 14:14:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin-Ząbkowicka II.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-10-27 14:14:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o II pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Vento.pdf  Autor dokumentu: Marian Calów

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-10-27 14:14:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin w sprawie unieważniania dowodów osobistych  Autor dokumentu: Agnieszka Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-10-14 11:58:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) przyjął i pozytywnie rozpatrzył złożoną przez Towarzystwo Wzgórz Strzelińskich ofertę  Autor dokumentu: Konstanty Sikorski

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-29 13:49:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.:''Zakład produkcji peletu w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym na działce nr 238 AM 1 obręb Górzec oraz budowa nowych obiektów magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną''  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-29 13:12:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pn.''Zakład produkcji peletu w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym na działce nr 238 AM 1 obręb Górzec oraz budowa nowych obiektów magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną''  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-29 13:12:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie dotyczące protokołu z rozprawy administracyjnej ws. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontunuacji odkrywkowej eksploatacji granitoidu z udokumentowanego złoża "Strzegów-Gęsiniec"  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-23 14:13:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłsozenie o wyłożeniu do publicznego wglau w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin-Okulickiego.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-15 09:10:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin-Okulickiego.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-15 09:10:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu dla części miejscowości Nowolesie.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-15 09:10:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nowolesie.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-15 09:10:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłsozenie o wyłożeniu do publicznego wglau w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Karszów.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-15 09:10:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Karszów.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-15 09:10:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłsozenie o wyłożeniu do publicznego wglau w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin-Ząbkowicka II.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-15 09:10:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin-Ząbkowicka II.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-15 09:10:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru ''Strzelin - Osiedle Parkowe 2''.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-15 09:10:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru \'\'Strzelin - Osiedle Parkowe 2\'\'.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-15 09:10:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej.  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Bogusław Umiński (2010-08-26 15:18:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o przyst. do procedury udziału społeczeństwa w post. w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. kontunuacja odkrywkowej eksploatacji granitoidu z udokumentowanego złoża ''Strzegów-Gęsiniec''  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-07-16 15:22:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wystąpieniu o ponowne uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontunuacji odkrywkowej eksploatacji granitoidu z udokumentowanego złoża ''Strzegów-Gęsiniec''  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-07-16 15:22:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Vento  Autor dokumentu: Marian Calów

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-07-16 15:06:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ''Przebudowie ul. Gen. Leopolda Okulickiego w m. Strzelin''  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-07-15 10:47:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia (dz. nr 136/1)  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-07-13 11:33:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) przyjął i pozytywnie rozpatrzył złożoną przez Towarzystwo Wzgórz Strzelińskich ofertę  Autor dokumentu: Konstanty Sikorski

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-06-29 15:58:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie ws. postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:" Przebudowa ul. Gen. Okulickiego w m. Strzelin"  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-06-18 15:53:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłaty na raty za rok 2009 oraz udzielono pomocy publicznej  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-05-31 21:42:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji peletu w miejscowości Górzec  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-05-26 15:06:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Strzelin - Ząbkowicka II  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-05-19 08:28:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla części miejscowości Dębniki  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-26 10:37:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp miejscowości Szczodrowice i Strzegów  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-26 10:37:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej  Autor dokumentu: Hanna Panek-Górska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-26 10:32:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji granitoidu z udokumentowanego złoża ?Strzegów- Gęsiniec?.  Autor dokumentu: B.Umiński

  Udostępnił:  Bogusław Umiński (2010-04-19 14:48:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie ul. Gen. Leopolda Okulickiego w m. Strzelin?  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-15 15:56:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie ul. Gen. Leopolda Okulickiego w m. Strzelin?  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-15 15:56:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ?Zakład produkcji peletu w Górcu?  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-08 08:30:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wydaniu postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalającym zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji granitoidu z udokumentowanego złoża ?Strzegów -Gęsiniec?  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-08 08:30:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na real. przedsięwzięcia pn. ''Zakład produkcji peletu w Górcu''  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-03-24 15:44:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obiweszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontunuacji odkrywkowej eksploatacji granitoidu z udokumentowanego złoża ''Strzegów-Gęsiniec''  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-03-18 11:11:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin - Bolka I Świdnickiego  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-03-18 10:14:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Strzelin 46520.02 15W w Strzelinie  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-03-18 09:27:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Strzelin 46520.02 15W w Strzelinie  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-03-18 09:27:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia (dz.nr 100/2 i 100/1)  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-03-03 09:55:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontunuacji odkrywkowej eksploatacji granitoidu z udokumentowanego złoża ''Strzegów-Gęsiniec''  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-02-25 15:34:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontunuacji odkrywkowej eksploatacji granitoidu z udokumentowanego złoża ''Strzegów-Gęsiniec''  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-02-25 15:34:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ''Odkrywkowej eksploatacji i przeróbce granitoidów w granicach udokumentowanego obszaru złoża Strzegów I''  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-02-25 13:08:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Strzelin - Okulickiego  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-02-03 12:27:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko MPZP Strzelin - Okulickiego  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-02-03 12:27:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP części miejscowości Nowolesie  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-02-02 08:34:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko MPZP części miejscowości Nowolesie  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-02-02 08:34:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP zbiornik przeciwpowodziowy Nieszkowice  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-02-02 08:33:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowiska MPZP zbiornik przeciwpowodziowy Nieszkowice  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-02-02 08:33:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Strzelin - Ząbkowicka II  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-02-02 08:33:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowiska MPZP Strzelin - Ząbkowicka II  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-02-02 08:33:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla miejscowości Karszówek w zakresie wprowadzonych zmian  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-02-02 08:33:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na instalacji anteny radiolinii na istniejącej konstrukcji na dachu budynku Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-01-28 09:26:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Potwierdzenie ogłoszenia zarządzenia nr 0151/154/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowywania zadań proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne na terenie Miasta i Gminy Strzelin ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-01-27 12:16:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 0151/154/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowywania zadań proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne na terenie Miasta i Gminy Strzelin ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-01-27 12:16:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kuropatnik  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-01-06 14:54:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwięcia"Przebudowa ul. Bolesława Krzywoustego w m. Strzelin"  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Bogusław Umiński (2010-01-06 09:49:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?Odkrywkowej eksploatacji i przeróbce granitoidów w granicach udokumentowanego obszaru złoża ?Strzegów I? ? wieś Gęsiniec, gmina Strzelin?.  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Bogusław Umiński (2010-01-04 11:26:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1000995