www.bip.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Poniedziałek 26.09.2011

Ogłoszenia w roku 2011
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) przyjął i pozytywnie rozpatrzył złożoną przez klub Sportowy Szczawin - Biały Kościół ofertę na dofinansowanie projektu zorganizaowania VII Amatorskiego Rajdu Rowerowego Po Wzgórzach Strzelińskich  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-08-26 12:51:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelinie o jesiennej akcji szczepienia przeciw wściekliźnie wolnożyjących lisów  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-08-25 10:36:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego nr IF-PP-746.2.2011-10.GM z dnia 9 sierpania 2011 r. o wydaniu decyzji Nr I-P-7111 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie działek nr 3052, AM-1 obręb Strzegów (teren PKP) i nr 6, AM1 obręb Szczodrowice (teren PKP) powiat Strzelin''   Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-08-18 15:19:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie z dnia 12.08.2011 r. o przydatności wody do kąpieli w kąpielisku w Białym Kościele  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-08-12 14:30:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.pdf  Autor dokumentu: Elżbieta Mróz

  Udostępnił:  Artur Pirek (2011-07-29 12:10:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Komunikat o zakazie kąpieli w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Białym Kościele.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Artur Pirek (2011-07-27 14:15:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ocena jakości wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Białym Kościele.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Artur Pirek (2011-07-27 14:14:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków na zadanie pod nazwą_Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze gminy Strzelin.pdf  Autor dokumentu: Konstanty Sikorski

  Udostępnił:  Artur Pirek (2011-07-19 13:38:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wniosek-oferta na dofinasowanie projektu_ Półkolonia dla dzieci i Młodzieży- wakacje ze sportem i humorem.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Artur Pirek (2011-07-14 14:08:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF-PP.747.3.2011.AD4 z dnia 30 czerwca 2011 r. o wydaniu decyzji Nr I-Ps-8/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnoślaskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_4 w relacji ZO_strzelin na RS_17 - WD_Kondratowice  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-07-06 14:47:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF-PP-746.2.2011-1.GM z dnia 29 czerwca 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na "Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej na terenie działki 305/2 AM-1 obręb Strzegów (teren PKP) i działki nr 6, AM1 obręb Szczodrowice (teren PKP) powiat Strzelin"  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-07-06 14:47:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o naborze wniosków na wspieranie finansowe w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze gminy Strzelin  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-07-05 15:13:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o naborze wniosków na wspieranie finansowe w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze gminy Strzelin - Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-07-07 09:00:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp ''Strzelin - ul. Wolności''  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-06-06 13:10:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla części miejscowości Mikoszów (dz. 13/19 AM1)  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-06-06 13:10:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) przyjął i pozytywnie rozpatrzył złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy "Tygrysy" ofertę na dofinansowanie projektu zorganizaowania Mistrzostw Dolnego Śląska Kadetek w Siatkówce Plażowej  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-06-03 12:39:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ''Kontynuacja odkrywkowej eksploatacji granitoidu z udokumentowanego złoża ''Strzegów-Gęsiniec''''  Autor dokumentu: Magdalena Kaczmarek

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-06-03 09:27:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożenia spłaty na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w okresie 01.01.2010 do 31.12.2010  Autor dokumentu: Elżbieta Mróz

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-05-30 08:07:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz imprez w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XVII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2011  Autor dokumentu: Alicja Arkitek

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-05-19 10:28:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) przyjął i pozytywnie rozpatrzył złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy "Feniks" ofertę na dofinansowanie projektu zorganizaowania imprezy sportowej - Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-05-19 10:03:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zaproszenie na konsultacje społeczne  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-05-11 09:41:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Konsultacje społeczne dot. uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-05-11 09:41:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Konsultacje społeczne dotyczące uchwały w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pozytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-05-10 11:59:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Konsultacje społeczne dotyczące uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/447/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 października 2010 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi w roku 2011  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-05-10 11:59:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzepice.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-04-11 12:42:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla części miejscowości Dębniki.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-04-11 12:42:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla części miejscowości Dębniki w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-04-11 12:42:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) przyjął i pozytywnie rozpatrzył złożoną przez Strzelińskie Stowarzyszenie Rowerowe ''GROM-BIKE'' ofertę na dofinansowanie akcji ''Strzelin na rowery'' jako alternatywa przeciwdziałania alkoholizmowi  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-04-06 15:25:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o III pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego (ratowniczego) Magirus-Deutz  Autor dokumentu: Henryk Marcinkowski

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-04-05 09:38:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) przyjął i pozytywnie rozpatrzył złożoną przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Strzelinie ofertę na organizację i przeprowadzenie wiosennych biegów przełajowych w ramach Dolnosląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi z udziałem dzieci i młodzieży z 4 powiatów w wysokości 1 000 zł  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-03-23 13:30:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realziacji przedsięwzięcia pn. \'\'Kontunuacja odkrywkowej eksploatacji granitoidu z udokumentowanego.pdf  Autor dokumentu: Magdalena Kaczmarek

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-03-23 13:30:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp \'\'Strzelin - Osiedle Parkowe 2\'\'.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-03-23 13:30:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla części miejscowości Pławna (dz. 54/1)  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-03-17 14:15:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla części miejscowości Strzelin (dz. 13/3, 13/4, 13/5 AM16)  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-03-17 14:15:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o II pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego (ratowniczego) Magirus-Deutz  Autor dokumentu: Henryk Marcinkowski

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-03-15 08:08:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) przyjął i pozytywnie rozpatrzył złożoną przez Klub Sportowy ''STRZELEC'' ofertę o dofinansowanie działalności Klubu  Autor dokumentu: Konstanty Sikorski

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-03-04 21:19:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi p.n. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu p.n. ''Budowa krytej pływalni w Strzelinie'' współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa  Autor dokumentu: Damian Szeflińśki

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-02-24 14:29:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załaczniki do zapytania ofertowego na wykonanie usługi p.n. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu p.n. ''Budowa krytej pływalni w Strzelinie'' współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa  Autor dokumentu: Damian Szeflińśki

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-02-24 14:29:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wzór umowy do zapytania ofertowego na wykonanie usługi p.n. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu p.n. ''Budowa krytej pływalni w Strzelinie'' współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa  Autor dokumentu: Damian Szeflińśki

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-02-24 14:39:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o III pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244 GBM  Autor dokumentu: Henryk Marcinkowski

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-02-24 08:29:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego (ratowniczego) Magirus-Deutz  Autor dokumentu: Henryk Marcinkowski

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-02-23 07:53:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gęsiniec ''C''  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-02-22 14:38:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp dla części miejscowości Dębniki oraz części miejscowości Trześnia  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-02-22 14:38:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ''Zakład produkcji peletu w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym na działce nr 238 AM-1 obręb Górzec oraz budowa nowych obiektów magazynowych (dwie wiaty) wraz z niezbędną insfrastrukturą techniczną na gruncie oznaczonym numerami geodezyjnymi 238, 108/10, 107/26 i 107/18 AM-1 obręb Górzec''  Autor dokumentu: Magdalena Kaczmarek

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-02-08 13:57:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o II pisemnym orzetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244 GBM  Autor dokumentu: Henryk Marcinkowski

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-02-08 08:30:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) przyjął i pozytywnie rozpatrzył złożoną przez Międzyszkolny Związek Sportowy ofertę na zorganizowanie i przeprowadzenie Otwartej ZImowej Spartakiady Dzieci i Młodzieży Gminy Strzelin i Zaproszonych Szkół z Powiatu Strzelińskiego w okresie ferii zimowych w wysokości 3000 zł  Autor dokumentu: Konstanty Sikorski

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-01-25 15:25:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) przyjął i pozytywnie rozpatrzył złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy ''Feniks'' ofertę na realizację projektu''Zajęcia pozalekcyjne w okresie ferii zimowych z uwzględnieniem zdrowego trybu życia''   Autor dokumentu: Konstanty Sikorski

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-01-25 15:25:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o I pisemnym orzetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244 GBM  Autor dokumentu: Henryk Marcinkowski

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-01-21 15:37:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Strzelin-Bolka I Świdnickiego  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-01-18 13:45:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) przyjął i pozytywnie rozpatrzył złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy ''Tygrysy'' w Strzelinie ofertę na realizację projektu''Ogólnodostępne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień''   Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-01-17 10:34:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla części miejscowości Dębniki i części miejscowości Trześnia (dz. nr 136/1)  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-01-12 14:54:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Dodatkowy nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-01-05 14:37:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1000986