www.bip.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Poniedziałek 26.09.2011

Ogłoszenia i wyniki otwartych konkursów ofert w roku 2010
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkusru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-12-23 11:40:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań Gminy z zakresu wyłapywania, transportu i opieki nad bezpańskimi psami  Autor dokumentu: Bożena Łyszkiewicz

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-12-10 17:05:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat  Autor dokumentu: Konstanty Sikorski

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-12-01 07:59:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wyniki naboru wniosków na wspieranie finansowe w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Strzelin  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-06 13:05:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie polityki społecznej, promocji zdrowia, edukacji oraz organizacji imprez propagujących zdrowy styl życia w 2010 r.  Autor dokumentu: Artur Pirek

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-08-04 14:40:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o naborze wniosków na wspieranie finansowe w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Strzelin.pdf  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-08-04 14:10:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik Nr 1 - Oferta klubu sportowego realizacji zadania w zakresie sportu kwalifikowanego.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-08-04 14:10:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik Nr 1 - Oferta klubu sportowego realizacji zadania w zakresie sportu kwalifikowanego.doc - WERSJA EDYTOWALNA  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-08-17 12:52:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXXIV29909 RAdy Miejskiej Strzelina z dnia 29 września 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Strzelin  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-08-11 13:53:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych na zadanie w zakresie sportu kwalifikowanego.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-08-04 14:10:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. w zakresie Zdrowia, Edukacji, przeciwdziałania i ograniczania skutków patologii społecznej  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-06-23 13:02:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładów własnych dla Beneficjentów '' Małych Projektów'' realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-20 11:29:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie pn. Realizacja zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-12 09:01:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii  Autor dokumentu: Łukasz Krzysztofczyk

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-02-27 07:32:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki w 2010 roku.pdf  Autor dokumentu: Konstanty Sikorski

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-01-05 15:17:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1001092