www.bip.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Poniedziałek 26.09.2011

Ogłoszenia archiwalne
Informacja o znajdujących się na terenie Gminy Strzelin punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-04-30 12:12:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2009-05-19 12:52:45)

Ogłoszenie o wymaganiach formalnych do przyznanie stypendium socjalnego  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2007-07-06 08:36:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2009-05-19 12:52:45)

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Wojciech Kazimierowicz (2006-04-24 11:39:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2009-05-19 12:52:45)

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strzelin  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-05-19 12:51:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2009-05-19 12:52:45)

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gminy Strzelin  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Wojciech Kazimierowicz (2005-08-31 08:20:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2009-04-30 12:00:37)

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie budowy Fabryki Akcesorii Samochodowych hiszpańskiego koncernu Grupo Antolin  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Wojciech Kazimierowicz (2005-08-31 08:20:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2009-04-30 12:00:57)

Wykaz miejsc na terenie Miasta i Gminy Strzelin przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Wojciech Kazimierowicz (2004-04-05 13:17:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2009-04-30 11:57:25)

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1001009