www.bip.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Poniedziałek 26.09.2011

Wybory Samorządowe 2010
Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-11-26 12:47:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzelinie w sprawie dyżurów Komisji  Autor dokumentu: Agnieszka Cieślik

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-10-14 15:41:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Postanowienie Nr 15/10 Komisarza Wyboczego we Wrocławiu w sprawie upoważnienia do zwoływania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-10-08 22:29:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu w sprawie składu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-10-08 22:29:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu w sprawie składu Powiatowej Komisji WYborczej w Strzelinie.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-10-08 22:29:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu w sprawie składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzelinie.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-10-08 22:29:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie w sprawie podziały Miasta i Gminy Strzelin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  Autor dokumentu: Bogumiła Zalewska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-10-08 13:00:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja w sprawie wykazu miejsc na terenie Miasta i Gminy Strzelin przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  Autor dokumentu: Bogumiła Zalewska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-28 15:47:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Rady Miejskiej Strzelina, Rady Powiatu Strzelińskiego i Sejmiku Województwa DOlnośląskiego oraz w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  Autor dokumentu: Monika Pawlik

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-28 15:47:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Komunikat Komisarza WYborczego we Wrocławiu z dnia 21 wrzesnia 2010 r.o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych przez komisarzy wyborczych w województwie dolnośląskim.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-23 14:54:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Komunikat Komisarza WYborczego we Wrocławiu z dnia 21 wrzesnia 2010 r.o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r..pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-23 14:54:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1001111