www.bip.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Poniedziałek 26.09.2011

Ochrona Środowiska
Wykaz kart informacyjnych Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów Uchwała Nr VII/59/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta i Gminy Strzelin  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-04-07 13:05:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wniosek o o dofinansowywanie przedsięwzięcia związanego z ochroną powietrza zrealizowanego na terenie Miasta i Gminy Strzelin  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-05-17 10:11:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wniosek o dofinansowywanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami zrealizowanego na terenie Miasta i Gminy Strzelin  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-05-17 10:11:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wniosek o dofinansowywanie przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody zrealizowanego na terenie Miasta i Gminy Strzelin  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-05-17 10:11:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wniosek o dofinansowywanie przedsięwzięcia związanego z ochroną wód i gospodarką wodną zrealizowanego na terenie Miasta i Gminy Strzelin  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-05-17 10:11:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie usług komunalnych Wykaz jednostek zbierających nieczystości ciekłe  Autor dokumentu: Kamilla Świeżowska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-04-13 11:03:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz jednostek zbierających stałe odpady komunalne   Autor dokumentu: Kamilla Świeżowska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-04-13 11:03:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny na terenie Gminy Strzelin  Autor dokumentu: Kamilla Świeżowska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2011-04-13 11:03:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Ząbkowickiej  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-02-18 14:34:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ul. Ząbkowickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2008-12-30 20:49:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów ratunkowych przy NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. zo.o. w Strzelin  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2008-12-05 15:31:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o terminie rozprawy w sprawie budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów ratunkowych przy NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. zo.o. w Strzelin  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2008-11-19 13:33:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów ratunkowych przy NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Strzelinie"  Autor dokumentu: BMT Polska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2008-11-14 14:06:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów ratunkowych  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2008-11-06 15:08:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Ząbkowickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w mieście Strzelin  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2008-10-31 15:01:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów ratunkowych  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2008-10-31 15:01:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na budowe Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów ratunkowych.  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2008-10-22 10:15:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie w szczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ''Odkrywkowej ekspolatacji i przeróbce granotoidów   Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2008-10-09 08:16:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2008-10-22 10:17:08)

Ogłoszenie o rozporawie administracyjnej Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1001353