www.bip.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Wtorek 27.09.2011

Sprawozdanie za I półrocze 2010 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2010  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-10 13:59:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik 1 - Wykonanie dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia oraz wydatków ze wskazaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia w I półroczu 2010 roku  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-10 13:59:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik 2 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2010 roku  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-10 13:58:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik 3 - PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRZELIN wykonanie za I półrocze 2010  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-10 13:58:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik 4 - Wykonanie wydatków budżetu gminy Strzelin za I półrocze 2010 roku  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-10 13:58:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik 5 - Przychody i rozchody budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2010 roku  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-10 13:58:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik 6 - Wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w I półroczu 2010 roku   Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-10 13:58:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2010 roku  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-10 13:57:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik 8 - Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - realizacja w I półroczu 2010 roku  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-10 13:57:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik 9 - WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie w I półroczu 2010 roku  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-10 13:57:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik 10 - Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w I półroczu 2010 roku  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-10 13:57:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik 11 - Wykonanie wydatków na projekty i programy ze środków funduszy strukturalnych w I półroczu 2010 roku  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-10 13:57:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik 12 - Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2010 roku  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-10 13:55:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik 13 - ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY STRZELIN za I półrocze 2010 r.  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-10 13:55:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik 14 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres I-VI 2010 roku.pdf  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-10 13:55:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik 15 - SPrawozdanie z wykonania planu finansowego Strzelińskiego Ośrodka Kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r..pdf  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-10 13:55:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik 16 - SPrawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w STrzelinie za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010   Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-10 13:55:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1002600