www.bip.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Wtorek 27.09.2011

Sprawozdanie za 2009 rok
1. Wstęp.pdf  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:36:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

2. Rozliczenie budżetu.pdf  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:35:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:35:50)

3. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin w 2009 r..pdf  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:35:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:35:49)

4. Dochody wg działów i paragrafów.pdf  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:35:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:35:49)

5. Opis dochodów.pdf  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:35:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:35:49)

6. Realizacja wydatków budżetowych.pdf  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:35:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:35:49)

7. Dotacje na zadania.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:34:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

8. Wykonanie dotacji podmiotowych.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:34:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

9. Zadania zlecone.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:34:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

10. Omówienie wydatków budżetowych za 2009.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:34:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

11. Wykonanie zadań inwestycyjnych.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:34:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

12. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w 2009.pdf  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:34:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

13. Wykonanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych.pdf  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:34:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

14. Sprawozdanie z realizacji wydatków na projekty i programy ze środków funduszy strukturalnych.pdf  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:34:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

15. Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych.pdf  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:34:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

16. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środ. i Gospodarki Wodnej.pdf  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:34:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

17. GFOŚiGW dochody własne.pdf  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:33:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

18. Sprawozdanie roczne o stanie środków na rachunkach bankowych JST.pdf  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:33:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

19. Dług gminy.pdf  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:33:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

20. Zobowiązania gminy na koniec 2009 roku.pdf  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:33:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

21. Zprawozdanie z wykonania okanów finansowych PZLA i samorządowych instytucji kultury.pdf  Autor dokumentu: Łucja Szczepańska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-04-29 08:33:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1002601