Meldunki
Wymeldowanie z pobytu stałego Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców Zameldowanie na pobyt czasowy Zameldowanie na pobyt stały Zameldowanie na pobyt stały decyzją administracyjną Liczba ludności Miasta i Gminy Strzelin Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-09-10 12:03:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2010-09-28 14:29:00)


DRUKUJ   ZAMKNIJ