Komórki Organizacyjne Urzędu i Samodzielne Stanowiska
Wydział Organizacyjny Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców Wydział Podatków i Opłat Wydział Budżetu i Finansów Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Wydział Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Wydział Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury i Środowiska Wydział Nieruchomości, Urbanistyki i Rolnictwa Urząd Stanu Cywilnego Straż Miejska Stanowisko ds. Promocji Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Stanowisko ds. Oświaty Gminnej Stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego, Wojskowych, Obronnych i Informacji Niejawnych Stanowisko ds. Kontroli Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

DRUKUJ   ZAMKNIJ