Małżeństwa, narodziny, zgony
Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej Księgi Stanu Cywilnego Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego Zgłoszenie urodzenia dziecka Zgłoszenie zgonu Zmiana nazwiska lub imienia

DRUKUJ   ZAMKNIJ