Działalność gospodarcza
Wpis, zmiana we wpisie, zawieszenie oraz wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2007-04-17 11:39:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2007-04-17 11:39:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis w ewidencji  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2007-04-17 11:39:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2009-01-15 13:23:41)


DRUKUJ   ZAMKNIJ