Kierownictwo Urzędu
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Artur Gulczyński Sekretarz Gminy Strzelin Artur Pirek Skarbnik Gminy Strzelin Łucja Szczepańska

DRUKUJ   ZAMKNIJ