Dowody osobiste
Zniesienie opłaty za wydanie dowodu osobistego Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat Wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie, osobie ubezwłasnowolnionej częściowo Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych Odbiór dowodu osobistego Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin w sprawie unieważniania dowodów osobistych  Autor dokumentu: Agnieszka Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-10-14 11:58:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-09-10 12:03:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2010-09-28 14:29:00)


DRUKUJ   ZAMKNIJ