www.bip.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Poniedziałek 26.09.2011

Ogłoszenia w roku 2009
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa ulicy Łokietka i Westerplatte w Strzelinie.  Autor dokumentu: B.Umiński

  Udostępnił:  Bogusław Umiński (2009-12-08 14:56:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie w sprawie odstapienia od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Przebudowa ulicy Krzywoustego w Strzelinie  Autor dokumentu: B.Umiński

  Udostępnił:  Bogusław Umiński (2009-11-26 14:51:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Łokietka i Westerplatte w Strzelinie  Autor dokumentu: B.Umiński

  Udostępnił:  Bogusław Umiński (2009-11-25 15:19:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp dla miejscowości_Strzegów_Szczodrowice_Biedrzychów_Głęboka_ Muchowiec_Karszówek_Żeleźnik oraz części miejscowości Strzelin_dz.nr 14 AM 26.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Artur Pirek (2009-11-02 15:52:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pławna_dz.nr_110_49.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Artur Pirek (2009-10-28 09:36:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogloszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pławna_dz.nr 110_49.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Artur Pirek (2009-10-28 09:36:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Opinie do projektów_Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelin wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.pdf  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Artur Pirek (2009-10-20 12:27:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Opinia do projektów_Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelin.pdf  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Artur Pirek (2009-10-20 12:27:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z projektami_Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelin wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.pdf  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Artur Pirek (2009-10-20 12:27:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Artur Pirek (2009-10-20 11:27:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin_aktualizacja.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Artur Pirek (2009-10-20 11:27:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelin.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Artur Pirek (2009-10-20 11:27:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Srzelin_aktualizacja.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Artur Pirek (2009-10-20 11:27:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszcenie o wystąpieniu do organów opiniujacych ( dotyczy przebudowy ul. Łokietka i Westerplatte w Strzelinie )  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Bogusław Umiński (2009-10-14 10:09:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Łokietka i Westerplatte w Strzelinie  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Bogusław Umiński (2009-10-14 10:06:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu w ramch strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin - Osiedle Wschodnie \'\'B\'\'.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Artur Pirek (2009-09-30 13:47:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowwgo planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin - Osiedle Wschodnie \'\'B\'\'.pdf  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Artur Pirek (2009-09-30 13:47:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o decyzji określąjącej srodowiskowe uwarunkowania dotyczace budowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Cukrowni Strzelin  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Bogusław Umiński (2009-09-25 13:18:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko_mpzp GĘSINIEC \'\'C\'\'.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Artur Pirek (2009-09-21 14:37:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko_mpzp dla części miejscowości Gościęcice.pdf  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Artur Pirek (2009-09-21 14:37:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dotyczace budowy stacji przeładunkowej w Wawolnicy  Autor dokumentu: B.Umiński

  Udostępnił:  Bogusław Umiński (2009-09-18 14:24:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gościęcice  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Artur Pirek (2009-09-16 16:56:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gęsiniec "C"  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Artur Pirek (2009-09-16 16:56:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie ulicy Piłsudskiego w Strzelinie  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Bogusław Umiński (2009-09-16 13:37:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na '' Budowie biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych w Cukrowni Strzelin''  Autor dokumentu: Hanna Panek-Górska

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-08-31 11:49:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja o znajdujących się na terenie Gminy Strzelin punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495 z późniejszymi zmianami)  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-08-27 13:40:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o uchwaleniu przez Radę Miejską Strzelina Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzelina na lata 2008-2013  Autor dokumentu: Agnieszka Mazur

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-08-25 15:48:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ''Budowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów''  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-08-25 12:51:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Komunikat o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-08-04 15:17:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-08-04 15:17:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o zmianie wnioskodawcy, inwestora dla przedsięwzięcia polegającego na ''Budowie stacji przeładunkowej w Wąwolnicy''  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-07-28 14:31:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzelin na lata 2008 - 2013 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  Autor dokumentu: Damian Szefliński

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-07-15 11:06:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzelin na lata 2008 - 2013  Autor dokumentu: Damian Szefliński

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-07-15 11:06:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzelin na lata 2008 - 2013 - Prognoza oddziaływania na środowisko  Autor dokumentu: Damian Szefliński

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-07-15 11:06:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na budowe Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów ratunkowych  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-07-14 16:13:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię do stosownych organów w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na ''Budowe sieci wodociągowej tranzytowej na odcinku między miejscowościami Biedrzychów i Głęboka''  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-06-22 12:46:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na ''Budowe sieci wodociągowej tranzytowej na odcinku między miejscowościami Biedrzychów i Głęboka''  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-06-22 12:35:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie stacji przeładunkowej w Wąwolnicy''  Autor dokumentu: Ewelina Przyszlak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-05-20 14:48:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin - Strefa Aktywności Ekonomicznej  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-04-30 15:26:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gęsiniec "B"  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-04-30 14:05:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2009-04-30 14:07:03)

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg Gęsiniec "B"  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-04-30 14:04:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gościęcice  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-04-30 14:04:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2009-04-30 14:06:39)

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gościęcice  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-04-30 14:04:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pławna  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-04-30 14:04:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  Waldemar Pater (2009-04-30 14:06:15)

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pławna  Autor dokumentu: Monika Łuczak

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2009-04-30 14:04:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1001003