www.bip.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Poniedziałek 26.09.2011

Ogłoszenia o przetargach
Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008
Rok 2010
Ogłoszenie o publicznym przetargu nieograniczonym ustnym na wynajem lokali użytkowych znajdujących się budynkach położonych na terenie Targowiska Miejskiego w StrzelinieOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie miejscowości Gębczyce, stanowiących własność Gminy Strzelin  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-12-01 13:50:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

nowe podmenuOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie miasta Strzelina, stanowiące własność Gminy Strzelin (ul. Weteranów)  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-12-01 13:50:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej (87/2), położonej w obrębie wsi Nowolesie, stanowiącej własność Gminy Strzelin  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-11-08 08:04:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości (2/6 AM 5), położonej w obrębie miasta Strzelina, stanowiącej własność Gminy Strzelin  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-11-08 08:04:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie miejscowości Gębczyce, stanowiących własność Gminy Strzelin  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-10-06 14:13:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie miasta Strzelina (Osiedle na Skarpie), stanowiące własność Gminy Strzelin  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-10-06 14:13:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Karszówek, stanowiącej własność Gminy Strzelin  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-10-06 14:13:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o II publicznym przetargu nieograniczonym ustnym na wynajem lokalu użytkowego i garażu w Strzelinie, położonych na terenie posesji przy ul. Kruczej 4Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strzelin przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego - Strzelin, ul. Okrzei  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-01 13:38:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Strzelin przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego - Strzelin  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-01 13:37:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Strzelin przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonych w Strzelinie i Białym Kościele  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-01 13:37:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Strzelin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego - Strzelin  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-01 13:37:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Strzelin przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Strzelin  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-01 13:37:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strzelin przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz następcy prawnemu poprzedniego właściciela - Dębniki  Autor dokumentu: Magdalena Dziadzio

  Udostępnił:  Waldemar Pater (2010-09-01 13:37:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej w miejscowości Gębice, stanowiącej własność Gminy StrzelinOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie miejscowości GębczyceOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie miasta Strzelin - Osiedle na SkarpieOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie miejscowości Gębczyce, stanowiące własność Gminy StrzelinOgłoszenie nr 4/2010 Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie o II nieograniczonym przetargu ustnym na najem lokalu użytkowego na terenie Targowiska Miejskiego w Strzelinie przy ul. Gen. L. Okulickiego Nr 9Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości, położonej w strzelinie przy ul. RybnejOgłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie wsi Biały Kościół, stanowiącej własność Gminy Strzelingłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Strzelin, położonych na terenie Targowiska Miejskiego w Strzelinie przy ul. Gen. L. Okulickiego Nr 9 oraz na terenie posesji przy ul. Targowej Nr 6 w StrzelinieOgłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Strzelin, położonych na terenie posesji przy ul. Kruczej Nr 4 w Strzelinie oraz na terenie posesji przy ul. Mickiewicza Nr 8 of. w StrzelinieOgłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Strzelin, położonych na terenie Targowiska Miejskiego w Strzelinie przy ul. Gen. L. Okulickiego Nr 9 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Wolności 17 w Strzelinie

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1001502